VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

Thông báo tuyển dụng của công ty CP Sơn Hải Phòng

1549959841 | Lượt xem: 4143

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tuyển công nhân phân xưởng Sơn

Hồ sơ xin gửi về phòng Tổ chức hành chính - công ty cổ phần Sơn Hải Phòng - số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem